Цей документ "Політика конфіденційності" (далі за текстом - "Політика") являє собою правила використання /вказати власника сайту/ (далі - "ми" та/або "Адміністрація") даних інтернет-користувачів (далі - "ви" та/або "Користувач"), що збираються з використанням сайту /вказати URL сайту/ (далі - "Сайт").

1. Дані, що обробляються

 1. 1.1. Ми не здійснюємо збір ваших персональних даних з використанням Сайту.
 2. 1.2. Усі дані, що збираються на Сайті, надаються та приймаються у знеособленій формі (далі - "Знеособлені дані").
 3. 1.3. Знеособлені дані включають такі відомості, які не дають змоги вас ідентифікувати:
 4. 1.3.1. Інформацію, яку ви надаєте про себе самостійно з використанням онлайн-форм і програмних модулів Сайту, включно з ім'ям або номером телефону та/або адресою електронної пошти.
 5. 1.3.2. Дані, які передаються в знеособленому вигляді в автоматичному режимі залежно від налаштувань використовуваного вами програмного забезпечення.
 6. 1.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу Знеособлених даних Користувача, які збираються використанням Сайту.
 7. 1.5. Якщо певна інформація не позначена як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд і за власною ініціативою.
 8. 1.6. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності даних, що надаються, і наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політики, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно й докладає всіх необхідних зусиль для підтримання такої інформації в актуальному стані й одержання всіх необхідних згод на її використання.
 9. 1.7. Ви усвідомлюєте та приймаєте можливість використання на Сайті програмного забезпечення третіх осіб, внаслідок чого такі особи можуть отримувати та передавати зазначені в п.1.3 дані у знеособленому вигляді.
 10. 1.8. Склад та умови збору знеособлених даних з використанням програмного забезпечення третіх осіб визначаються безпосередньо їхніми правовласниками і можуть включати:
  • дані браузера (тип, версія, cookie);
  • дані пристрою та місце його розташування;
  • дані операційної системи (тип, версія, роздільна здатність екрана);
  • дані запиту (час, джерело переходу, IP-адреса).
 11. 1.9. Адміністрація не несе відповідальності за порядок використання Знеособлених даних Користувача третіми особами.

2. Цілі обробки даних

 1. 2.1. Адміністрація використовує дані в таких цілях:
 2. 2.1.1. Обробка запитів, що надходять, і зв'язку з Користувачем;
 3. 2.1.2. Інформаційне обслуговування, включаючи розсилку рекламно-інформаційних матеріалів;
 4. 2.1.3. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень;
 5. 2.1.4. Таргетування рекламних матеріалів на Сайті.

3. Вимоги до захисту даних

 1. 3.1. Адміністрація здійснює зберігання даних і забезпечує їх охорону від несанкціонованого доступу та поширення відповідно до внутрішніх правил і регламентів.
 2. 3.2. Відносно отриманих даних зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли вони зроблені Користувачем загальнодоступними, а також коли технології, які використовуються на Сайті, і програмне забезпечення третіх осіб або налаштування програмного забезпечення, що використовується Користувачем, передбачають відкритий обмін з даними особами та/або іншими учасниками і користувачами мережі Інтернет.
 3. 3.3. З метою підвищення якості роботи Адміністрація має право зберігати лог-файли про дії, вчинені Користувачем в рамках використання Сайту протягом 1 (Одного) року.

4. Передача даних

 1. 4.1. Адміністрація має право передати дані третім особам у таких випадках:
  • Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;
  • Передача необхідна в рамках використання Користувачем функціональних можливостей Сайту;
  • Передача потрібна відповідно до цілей обробки даних;
  • У зв'язку з передачею Сайту у володіння, користування або власність такої третьої особи;
  • За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;
  • Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації у зв'язку з допущеними Користувачем порушеннями.

5. Зміна Політики конфіденційності

 1. 5.1. Справжня Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
 2. 5.2. Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті в мережі Інтернет за адресою /адреса/.

Чинна редакція Політики від __________ 20__ р.